شمع شبستان

شمع شبستان

ای رهی تنها نه از داغت دل ما سوختی

رفتی و از ماتم خود عالمی را سوختی

داشتی آتش درون سینه پنهان جای دل

با غم جانسوز خود یا ساختی یا سوختی

سالها روشنگر بزم ادب بودی ولی

همچو اختر در دل تاریک شبها سوختی

ساختی با رنج تنهایی و با اندوه و درد

روز و شب در خلوت اندیشه تنها سوختی

داشتی یک عمر بر دل داغ گل رویان شهر

چون چراغ لاله در دامان صحرا سوختی

آتش سرد سخن بار دگر شد از تو گرم

این شرار سینه سوز افروختی تا سوختی

آخرین شمع شبستان غزل بودی رهی

آخر از آتش زبانی ها سراپا سوختی

دکتر محمد سیاسی
  

/ 0 نظر / 6 بازدید