نامه نگاری و شعر

شعر چنان که در زندگی و اندیشه ی ایرانی،در نامه نگاری هم جای خاص دارد.در ادب فارسی،از قدیم تا به امروز،نمونه های فراوان از نامه هایی که سراسر به شعر است می یابیم،مانند بهره ی آغاز قصیده ی زیر از انوری که اصطلاح های نامه نگاری هم در آن یاد شده اند:

به سمرقند اگر بگذری ای باد سحر

نامه ی اهل خراسان به بر خاقان بر

نامه ای مطلع آن رنج تن و آفت جان

نامه ای مقطع آن درد دل و سوز جگر

نامه ای بر رقمش آه عزیزان پیدا

نامه ای در شکنش خون شهیدان مُضمَر

نقش تحریرش از سینه ی مظلومان خشک

سطر عنوانش از دیده ی محرومان تر

ریش گردد مَمَرّ صوت ازو گاه سماع

خون شود مردمک دیده ازو وقت نظر

/ 1 نظر / 45 بازدید
س. سهیلی

مطالب شما قابل توجه است. موفق باشید، در صورت تمایل از آدرس من نیز دیدن کنید.