یدالله بهزاد ، خزان

خزان 

پرورده ی خزانم ، بیهوده گفته ام

گاهی سخن ز جلوه ی باغ و بهار خویش

یدالله بهزاد

 ابوالحسن ورزی در ستایش یدالله بهزاد:

عاقبت ساز نسیم تو به رقص آوردم

گر سرافکنده تر از شاخه ی بیدم بهزاد

 

در گذرگاه تو چون فرش به خاک افتادم

من که تا کنگره ی عرش پریدم بهزاد

/ 0 نظر / 21 بازدید