عشق

 

رهی استاد عشق است:

 استاد عشقم ، بنشین و برخوان

درس محبت در مکتب من

 

ماندگاری عشق مجنون وارش را که بیش از تداوم هستی اوست چنین می سراید:

 

تار و پود هستی ام بر باد رفت ، اما نرفت

عاشقی ها از دلم ، دیوانگی ها از سرم

 

منبع نوشته : پژوهش نامه ادب غنایی

/ 0 نظر / 8 بازدید