حاصل مهربانی

حاصل مهربانی
بگذشت چو نسیم بهاری، جوانیم
طی شد چو عمر لاله و گل، زندگانیم
نامهربان شو ای دل خونین، که در جهان
شد خصم زندگانی من، مهربانیم
ای بهتر از جوانی و ای خوشتر از امید
طی گشت در امید وصالت، جوانیم
بی روی چون بهار تو ای نو گل وجود
زرد و شکسته رنگ رنگ چو برگ خزانیم
تا کی به بزم غیر بدان رویِ آتشین
بنشینی و بر آتش حسرت نشانیم؟
بازآ که سنگ خاره و گل خنده می کنند
بر سُست عهدی تو و بر سخت جانیم
از فیض وصف آن لب شیرین بُوَد که من
با کام تلخ، شهره به شیرین زبانیم
بی دوست چیست حاصلی از زندگی«رهی»؟
ای نیست باد، بی رخ او زندگانیم
رهی معیری

/ 0 نظر / 11 بازدید