متن ترانه های رهی معیری

سیرم از زندگان
آهنگ از:رهی معیری

سیرم از زندگانی
در بهار جوانی
زان که بی او ندارم
طاقت زندگانی
ای که منعم نمایی، از پریشانی دل
می کنی از ملامت خنده بر زاری دل
تا که عاشق نگردی
حال عاشق ندانی
شب نمی شود که از غمش خون نگریم
دورم از دلارام خود چون نگریم
سوزم از غم عشق موی سیاهی
از سیاهی بخت وارون نگریم
کرده گردون، دور از آن ماه
حاصلم اشک قسمتم آه
چون ز گردش دور گردون ننالم
رهی معیری

*اولین ترانه ای که رهی آهنگ و شعر آن را در سال 1312شمسی ساخته است.

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

مرغ حق

آهنگ از:آقای موسی معروفی

مرغ حق خواند هر دم
در دل شب ای ماه
کز شب عاشق آه
چشم جهان خفته
عاشق خون گرید
کی داند هر دل کو را
سوز محبّت نیست
اشک محبّت چیست
گریه ز دل خیزد
بی دل چون گرید؟
شب تاری
به بیداری
مرغ شباهنگم
کند با شب
حکایت ها
آه دل تنگم
وای.وای.وای
از شب های سیاه من جز شب کیست
در عشق تو، گواه من
جفا کردی وفا کردم
ستم راندی دعا کردم
برو برو یارا از دل ما را
که بدخو یاری
«کینه ی عاشق در دل دای»
مرغ شب می نالد
تا به سحرگه با من
آتشم زند به خرمن
گردش عالم گر نکند طی شام غم را
آه «رهی» آخر سوزد عالم را
رهی معیری


×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

دیدی ای مه(دشتی)

سازنده ی آهنگ: شادروان حسین یاحقی

دیدی ای مه که ناگه رمیدی و رفتی
پیوند الفت بریدی و رفتی
هر چه خواری به یاری کشیدم و دیدم
دامن ز دستم کشیدی و رفتی
بس ناله ها کردم به امّیدی که رحم آری
به فریاد من از گل
فریاد از دل، تو که از جفا
فریاد ما نشنیدی و رفتی
جانا گرچه بردی از یادم
جان در کوی عاشقی دادم
ز پا فکندی به سر دویدم
گهر فشاندم به اشک من خندیدی و رفتی
ساقی بده آن می را
مطرب بزن آن نی را
که پای لاله، پیاله خوش باشد
دل اسیران، به ناله خوش باشد
علاج محنت، به جز می نیست
به غیر نالیدن نی نیست
رهی معیری


×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

یار رمیده

ز ما ای گل چه دیدی؟
که دامن در کشیدی
جفا کردی، بخشیدم
وفا کردم، رنجیدی
عتاب تو، بشنیدم
فغان من، نشنیدی
نگارا
ندیدم جز خواری
وای در عشقت از جهان بریدم
چه دیدی جز یاری
که چون بخت از من ناگهان رمیدی
اگر با تو، وفا کردم
خطا کردم خطا کردم
چو دیدم خویت را
چرا در کویت آشیان کردم
چو دیدی مهرم را
چرا آخر از آشیان پریدی
دلدارا
گمان بردم اوّل
که گر جان خواهم، نشکنی دلم را
ندانستم ای گل
که عهد مرا بشکنی به زودی
اگر صید تو شد جانم
پشیمانم، پشیمانم
ز مهرم دل کندی
ولی آن که می گفتمت همانم
به عهدت دل بستم
ولی آن که می گفتیم نبودی
دلدارا
رهی معیری


×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

حاصل عشق

دارم شب و روز از عشق ماهی
در دیده و دل اشکی و آهی
دور از آن دو چشم سیه
کرده فلک قسمت من روز سیاهی
ای دل از بلای غم عشق بتان غیر سیه روزی چه خواهی
چون شوم رو به رویش
زبان ماند از گفت و گویش
که یارای صحبت ندارد گدایی به شاهی
صبرم از دل گریزد
ز هر موی من ناله خیزد
نمایم چو دزدیده گاهی به سویش نگاهی
دل ز حسرت خونین است
حاصل عشقم این است
گر چه ز وصلش کامم روا نیست
از تار مویش جانم جدا نیست
زین چمن چو لاله دل زار مرا بهره به جز داغ وفا نیست
هر که را به جان نبود آتش غم با خبر از فریاد ما نیست
دور از آغوش یارم
بود اشک غم در کنارم
چون ببینم رخ گل
برآرم فغان همچو بلبل
که یارب دمی در کنارم
گل من چرا نیست؟
دل ز حسرت خونین است
حاصل عشقم این است
گرچه ز وصلش کامم روا نیست
از تار مویش جانم جدا نیست
زین چمن چو لاله دل زار مرا بهره به جز داغ وفا نیست
هر که را به جان نبود آتش غم با خبر از فریاد ما نیست
دور از آغوش یارم
بود اشک غم در کنارم
به جز با غم و ناامیدی
دلم آشنا نیست
چو بینم رخ گل
برآرم فغان همچو بلبل
که یارب دمی در کنارم
گل من چرا نیست؟
دل ز حسرت خونین است
حاصل عشقم این است
رهی معیری

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

 

آذربایجان

آرزوی ما تویی تو
قبله ی دل ها تویی تو
جان بی تو آرامی ندارد
که آرام جان ما تویی تو
عاشقم ای مه به رویت
سرخوشم ای گل به بویت
مجنون تر از مجنون منم من
زیباتر از لیلی تویی تو
می ده به یاران کهن
ای ماه من
می ده که عمر دشمنان طی شد
دور نشاط و نوبت می شد
شب سحر شد
مهر از افق جلوه گر شد
آه دل درویشان
سوزنده چون آذر شد
مطرب به شهناز
شوری عیان کن آهنگ آذربایجان کن
بر خاک تبریز اشکی فرو ریز
از فتنه گردون فغان کن
برگو که عشقت آذر به جان ها زد
وین شعله آتش بر خانمان ها زد
منزلگه شیران تویی
جان و سر ایران تویی
فرخنده باد ایام تو
کز نام تو
آشفته خاطر دشمن دون شد
می در گلوی مدّعی خون شد
رهی معیری

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

اشک و آه

دارم غم جانکاهی
شب های سیاهی
دور از رخ ماهی
نه یار و نه همراهی
جز قطره ی اشکی
جز شعله ی آهی
با سوز محبّت چه کند دل چه کند دل
با آتش حسرت چه کند دل چه کند دل
می سوزم و می نالم
با حال تباهی
نابرده نصیبی
ناکرده گناهی
ای راحت جان
چاره ی من کن
به پیامی به نگاهی
ز غم جان آمد بر لب
بر دل زارم ای شب
تو گواهی
نه یار و نه همراهی
جز قطره ی اشک جز شعله ی آهی
رهی معیری

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

کاروان

آهنگ از:شادروان مرتضی محجوبی

همه شب نالم چون نی
که غمی دارم، که غمی دارم
دل و جان بردی از ما
نشدی یارم نشدی یارم
با ما بودی بی ما رفتی
چو بوی گل به کجا رفتی؟
تنها ماندم تنها رفتی
چو کاروان رود، فغانم از زمین بر آسمان رود، دور از یارم، خون می بارم
فتادم از پا به ناتوانی، اسیر عشقم، چنان که دانی
رهایی از غم، نمی توانم، تو چاره ای کن، که می توانی
گر ز دل برآرم آهی
آتش از دلم ریزد
چون ستاره از مژگانم
اشک آتشین ریزد
چو کاروان رود، فغانم از زمین بر آسمان رود، دور از یارم، خون می بارم
نه حریفی تا با او غم دل گویم
نه امیدی در خاطر که ترا جویم
ای شادی جان، سرو روان کز بر ما رفتی
از محفل ما، چون دل ما سوی کجا رفتی، تنها ماندم، تنها رفتی
به کجایی غمگسار من، فغان زار من بشنو بازآ، بازآ
از صبا حکایتی ز روزگار من بشنو بازآ، بازآ سوی «رهی»
چون روشنی، از دیده ی ما رفتی
با خاطره ی باد صبا رفتی
تنها ماندم تنها رفتی

رهی معیری

 ×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

صبح شادی(داغ جدایی)

آهنگ از:انوشیروان روحانی

بیا بیا که صبح شادی گذرد
به نامردای گذرد
بیا بیا جانا، که جان سپردم
به خاک من بگذر، که بی تو مردم
ساقی به کجایی کز داغ جدایی
چون لاله و گل خونین جگرم
وز باد صبا سر گشته ترم
ریزد شب هجران، چون شبنم لرزان
خونابه ی دل، از چشم ترم
وز باد صبا سر گشته ترم
بیا بیا جانا، که جان سپردم
به خاک من بگذر، که بی تو مردم
به پریشان گیسویت
که همه شب بی رویت
به گردون می رسد آهم
خدا داند و من
به پیامی، یادم کن
به نگاهی، شادم کن
که از عالم ترا خواهم
خدا داند و من
همه شب در انتظارم
به رهت ستاره بارم
که شبی به سویم آیی
ز دلم گره گشایی
بیا بیا جانا که جان سپردم
به خاک من بگذر، که بی تو مُردم
رهی معیری

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

راز نهفته(بیات اصفهان)
آهنگ از:مهندس خرم

ای بی خبر از بینوایان، بیا،بیا،بیا
بیگانه از درد آشنایان، بیا،بیا،بیا
ای روی تو صبح امیدم، بیا،بیا،بیا
دور از رخت صبحی ندیدم،بیا،بیا،بیا
***
ای آتشین لب بازآ که هر شب
چون نی بنالم، از بینوایی
ای نوبهارم دور از تو دارم
چون لاله بر دل، داغ جدایی
بازا که با تو از در
باز آید ای افسونگر
بخت رمیده ی من آه
با آن که از کنارم
رفتی ولی نرفتی
از دیده من
***
شمع وفا کو؟
نور وفا کو؟
راز نگاهت شوق گناهت
و آن بوسه ها کو؟
ای روی تو صبح امیدم بیا،بیا،بیا
دور از رخت صبحی ندیدم بیا،بیا،بیا
رهی معیری

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

راز دل

آهنگ از:حبیب الله بدیعی

راز دل نهفته بودم
با کسی نگفته بودم
ماه من کجا شنیدی
قصه ی اشک و آه من
مگر آنکه خواندی امشب
عشق خود از نگاه من
راز دل نهفته بودم
با کسی نگفته بودم
آتشین نگاه تو زند به دل شراره ها
سوزم از شرار غم چو آتشین ستاره ها
بیا که چون می
چاره سازی
ماه و مهری
عشق و نازی
پنهان کنم، اما دلت گشته آگه از ماجرای من
لب بسته ام اما بخوان شکوه های من از نوای من
خاموشم و روشن بود پیش عالمی ماجرای من
ولی پیدا بود از نوای من شکوه های من
رهی معیری

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

دریای غم

آهنگ از:حبیب الله بدیعی

با عاشقان ای گل سر یاری نداری
گویم اگر بوی وفاداری نداری
دامن ز مهر و محبّت کشیدم
کز مهربانی در زندگانی، سودی ندیدم
اشک ندامت ز چشمم گشودی
خوابم ربودی با آن که بودی، صبح امیدم
رفتی و آتش زدی محفلم را
چون تار مویت شکستی دلم را
فغان، کز محبت نداری نصیبی
سراپا فریبی
می نابی امّا، به جام رقیبی
سراپا فریبی
به جز اشک غم، یاری ندارم
به آسودگان، کاری ندارم
عشق تو باشد، به عالم غم من
ای مایه ی غم، ببین حالت من
دردا که عشق آتشین
جز خون دل، حاصل ندارد
سرگشته چون موجم ولی
دریای غم، ساحل ندارد
رهی معیری

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

مست از شراب (دستگاه همایون)

آهنگساز:مهندس همایون خرّم

مست از شراب نوشین
جانا بیا و بنشین
یک شب به محفل من
ای شادی دل من
دور از لب خندان تو
می گریم از هجران تو
اشک غم و دامان من
دست من و دامان تو
در آتشم، وای، وای
روشنگر ویرانه کو؟
شمعم ولی پروانه کو؟
در سینه سوزد دل بی قرارم
صبری که خواهی، ندارم، ندارم
صبح امید ما، تویی تو
افسونگر دلها، تویی تو
عشق من و آرام جانم
تنها تویی، تنها تویی تو
دور از لب خندان تو
می گریم از هجران تو
اشک غم و دامان من
دست من و دامان تو
رهی معیری

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
شور

آهنگساز:علی تجویدی

وفا با تو ای مَه روا نَبُود
که سنگین دلان را وفا نَبُود
تا با تو بودم شادم نکردی
رفتم ز کویت یادم نکردی
چه شود اگر نگاهی
فکنی به خاک راهی
کُشتی من دلداده را
بر خاک و خون افتاده را
دیگر چه خواهی
تو که یار دیگرانی
غم و درد من چه دانی
بُردی دل حسرت کشم
افکنده ای در آتشم
دیگر چه خواهی
به غیر از محبت گناهی ندارم
به جز اشک لرزان گواهی ندارم
یا با اسیران وفا نداری
یا چشم لطفی به ما نداری
کُشتی من دلداده را
بر خاک و خون افتاده را
دیگر چه خواهی
بی رُخت به شام غم ندیده ام جلوه ی صبح شادی
حاصلی از این چمن نچیده ام جز گل نامرادی
ای غافل از افسرده جانان
نامهربان با مهربانان
تا با تو بودم شادم نکردی
رفتم ز کویت یادم نکردی،کشتی من دلداده را
بر خاک و خون افتاده را
دیگر چه خواهی
دیگر چه خواهی
رهی معیری

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

ایران زمین
تو ای پر گهر خاک ایران زمین
که والاتری از سپهر زمین
هنر زنده از پرتو نام توست
جهان سر خوش از جرعه ی جام توست
بَر و بوم این ملک پاینده باد
بمان خرم ای خاک مینوسرش

/ 3 نظر / 630 بازدید
هدایت

بسیار سپاس از تلاش ارزش مند شما ارادت مندم

سعید

سلام با تشکر فراوان از شما متاسفانه رنگ متن سایت شما چنان تیره است که ادم نمیتونه متنها رو بخونه لطفا اصلاح فرمایید

با سلام واقعا عالی بود ممنون از زحمات شما دوست عزیزیزم که بخشی از فرهنگ شعروادب وموسیقی ایران را به تصویر کشیده ای. سپاس