استاد رهی معیری

تصویری از آرامگاه رهی معیری

بودیم شمع محفل روشندلان رهی/رفتیم و داغ خویش به دلها گذاشتیم 

آرامگاه رهی پاییز1391


 

استاد فرامرز پایور ، نوازنده و آهنگساز مورد علاقه ام