استاد رهی معیری

» تلگرام فرامرز پایور :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٧
» غزلی ازصائب تبریزی :: ۱۳٩٤/۸/۱۳
» 24 آبانماه سالروز درگذشت استاد رهی معیری،یادش گرامی. :: ۱۳٩٤/۸/٢٤
» سالروز تولد استاد رهی معیری :: ۱۳٩٤/٢/٩
» سال نو مبارک :: ۱۳٩۳/۱٢/٢٧
» سبک و نقد ادبی :: ۱۳٩۳/۱٢/٢۱
» سالروز تولد استاد فرامرز پایور :: ۱۳٩۳/۱۱/٢٠
» دشمن و دوست :: ۱۳٩۳/۱۱/٢
» نامه نگاری و شعر :: ۱۳٩۳/۱٠/٢٠
» غزل :: ۱۳٩۳/٩/٢۸
» استاد فرامرز پایور :: ۱۳٩۳/۸/۱٧
» یدالله بهزاد ، خزان :: ۱۳٩۳/٦/۳٠
» نابینا و ستمگر :: ۱۳٩۳/٦/۱۳
» به یاد فرامرز پایور :: ۱۳٩۳/٥/۱٩
» صدای سکوت :: ۱۳٩۳/٥/٧
» در ستایش رهی معیری :: ۱۳٩۳/٤/٢٦
» استاد شجریان :: ۱۳٩۳/٤/٤
» غباری در بیابانی :: ۱۳٩۳/۳/۱٩
» فرامرز پایور :: ۱۳٩۳/۳/۳
» برق نگاه :: ۱۳٩۳/٢/٤
» پایور :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٤
» آرامگاه رهی :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٢
» تمنای عاشق :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۸
» رحلت پیامبر اکرم(ص) :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٠
» سالروز درگذشت استاد فرامرز پایور :: ۱۳٩٢/٩/۱۸
» یاد رهی :: ۱۳٩٢/۸/٢٤
» پاداش نیکی :: ۱۳٩٢/٧/٥
» سوزد مرا، سازد مرا :: ۱۳٩٢/٦/٢۳
» رازداری :: ۱۳٩٢/٦/٤
» پیر هرات :: ۱۳٩٢/٥/۱٢
» شعله ی سرکش :: ۱۳٩٢/٥/۱٢
» آرامگاه رهی :: ۱۳٩٢/٤/۱۳
» رهی و دوستان :: ۱۳٩٢/۳/٢٠
» تصویر رهی :: ۱۳٩٢/٢/۳٠
» تولد رهی :: ۱۳٩٢/٢/۱٠
» شب زنده دار :: ۱۳٩٢/۱/٢٥
» زندان خاک :: ۱۳٩٢/۱/۱۸
» ساز محجوبی :: ۱۳٩٢/۱/۱
» بهار :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٩
» عشق :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٤
» تیر نگاه :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٦
» بهشت آرزو :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٥
» شمع شبستان :: ۱۳٩۱/۱٢/۸
» هم نفس :: ۱۳٩۱/۱٢/۳
» شمع خاموش :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٥
» ستاره ی خندان :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٢
» حاصل مهربانی :: ۱۳٩۱/۱۱/۱۱
» ابراهیم صهبا به مناسبت بازنشستگی رهی معیری :: ۱۳٩۱/۱۱/۱۱
» در ستایش پیامبر اکرم(ص) :: ۱۳٩۱/۱۱/٩
» وفای شمع :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٧
» شمع سحرگهی،مرثیه نواب صفا برای رهی معیری :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٦
» از یاد رفته :: ۱۳٩۱/۱٠/۱۱
» آرامگاه رهی :: ۱۳٩۱/۱٠/۱۱
» باید خریدارم شوی :: ۱۳٩۱/۱٠/٤
» ای رهی :: ۱۳٩۱/٩/۳٠
» محنت سرای خاک :: ۱۳٩۱/٩/٦
» خاطره ای از گلرخ معیری :: ۱۳٩۱/٩/٦
» امشب :: ۱۳٩۱/۸/۳٠
» خنده ی مستانه :: ۱۳٩۱/۸/٢۸
» دوبیتی منوچهر قدسی :: ۱۳٩۱/٧/۳
» رهی و روزنامه باباشمل :: ۱۳٩۱/٧/٢
» عکس رهی و حبیب یغمایی :: ۱۳٩۱/٦/۳۱
» گنجینه ی دل :: ۱۳٩۱/٦/٢٩
» اهدا :: ۱۳٩۱/٦/٢۳
» گنجینه ی گوهر :: ۱۳٩۱/٦/٢٢
» طبیب و بیطار :: ۱۳٩۱/٦/٤
» متن ترانه های رهی معیری :: ۱۳٩۱/٥/۳٠
» کودک و شمع :: ۱۳٩۱/٥/۳٠
» سوز و ساز :: ۱۳٩۱/٥/٢٩
» ساغر خورشید :: ۱۳٩۱/٥/٢۸
» بوسه ی نسیم :: ۱۳٩۱/٥/٢٧
» بنفشه ی سخنگوی :: ۱۳٩۱/٥/٢٧
» تصاویری از مزار رهی معیری :: ۱۳٩۱/٥/٢٤
» بیوگرافی رهی معیری :: ۱۳٩۱/٥/٢٤

استاد فرامرز پایور ، نوازنده و آهنگساز مورد علاقه ام